Nút kim loại

Nút đồng NK114
Nút bóp NK127
Nút bóp NK126